Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Перелік адміністративних послуг, які надаються у ЦНАП Печеніжинської селищної ради ТГ

14.04.2021

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ надання адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) виконавчого апарату Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

№П/П

Субєкт надання адміністративних послуг

Назва послуги

1

2

3

4

1

Уповноважена особа з реєстрації місця проживання/перебування, зняття

1

Реєстрація місця проживання

2

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3

Реєстрація місця перебування особи

4

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

5

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

6

Державна реєстрація шлюбу

7

Державна реєстрація народження

8

Державна реєстрація смерті

2

Державний реєстратор виконавчого апарату Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

9

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору.

10

Державна реєстрація припинення права власності на підставі заяви спадкоємців.

11

Державна реєстрація права власності у зв’язку набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомості

12

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна,що перебуває у спільній власності та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або для одного із співвласників.

13

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об'єднання майна, що перебуває у спільній власності.

14

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна.

15

Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.

16

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки,  господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та які закінчені будівництвом до 05.08.1992р.

17

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна будівництво, якого здійснювалося із залученням коштів фізичних осіб та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу.

18

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна на окреме індивідуально визначене нерухоме майно(квартира,житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

19

Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо) розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

20

Державна реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу.

21

Державна реєстрація права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу.

22

Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності.

23

Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням.

24

Державна реєстрація права власності  на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації.

25

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

26

Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну чи комунальну власність.

27

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутності відомості про технічні характеристики.

28

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон або відповідний правочин пов'язує можливість виникненні, переходу, припинення таких прав.

29

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013р. у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного земельного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою.

30

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам.

31

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи.

32

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з нею нової юридичної особи.

33

Державна реєстрація права власності права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо).

34

Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкт нерухомого, у тому числі переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки.

35

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01.01.2013р.

36

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.

37

Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна.

38

Держана реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору.

39

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа.

40

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації.

41

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

42

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

43

Державна реєстрація переходу юридичної особи н діяльність на підставі модельного статуту.

44

Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу).

45

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

46

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

47

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.

48

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

49

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

50

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу, створювану та зареєстровану до 01.07.2004р.

51

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01.07.2004р.

52

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб – підприємців.

3

Відділ земельних відносин виконавчого апарату Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

53

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).

54

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

55

Надання викопіювання з картографічних матеріалів.

56

Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).

57

Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

58

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).

59

Погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

60

Видача довідки про невикористане право безоплатної приватизації на території Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

61

Надання відомостей у формі викопіювання з генерального плану.

62

Внесення змін в облікові документи (земельно-кадастрова книга, погосподарська).

63

Поновлення договорів оренди юридичним та фізичним особам

64

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється

4

Міськрайонне управління  у Коломийському районі та м.Коломиї головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

65

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України.

66

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

67

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

68

Надання  довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

69

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

70

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

71

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу.

72

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

73

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

74

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

75

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної  основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

76

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

77

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

78

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

79

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру

80

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до місцевого фонду документації із землеустрою

5

Відділ загальної та організаційної роботи виконавчого апарату Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

81

Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок.

82

Присвоєння статусу особи гірського населеного пункту

83

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

84

Рішення про можливість розміщення тимчасової споруди для підприємницької діяльності

85

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

86

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

87

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

6

Коломийське МРВ У ДСНС в Івано-Франківській області

88

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Кодекс цивільного захисту України 

7

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ)

89

Державна створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

90

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб -  підприємців та громадських формувань

91

Державна реєстрація змін до від остей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

92

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

93

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

94

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

95

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

96

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

97

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

98

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у  тому числі змін до установчих документів

99

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

100

Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

101

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

102

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

103

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

104

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться а Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

105

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

106

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

107

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

108

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

109

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

110

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

111

Державна  реєстрація  включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб- підприємців та громадських формувань

 

 

112

 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін установчих документів

113

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

114

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання

115

Державна реєстрація  рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

116

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

117

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

118

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

119

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

120

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

121

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

122

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

123

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

124

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

125

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

126

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення ( комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

127

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

 

 

128

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

 

 

129

Державна реєстрація статуту територіальної громади

 

 

130

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

 

 

131

Сканування державної реєстрації статуту територіальних громади

 

 

132

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

8

Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Департаменту патрульної поліції

133

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

134

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні.

9

Управління Держпродспоживслужби в Коломийському районі Головного управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області

135

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

136

Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

10

Державна міграційна служба

137

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного  віку

11

 

138

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності Закони України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

12

Печеніжинський комбінат комунальних підприємств

139

Укладення публічного Договорупро надання послуг по вивезенню, розміщенню та захороненню твердих побутових відходів

13

Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації

140

Надання  державної допомоги  у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані  в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

141

Надання  державної допомоги при народженні дитини

142

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

143

Надання  державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

144

Надання  державної допомоги на дітей одиноким матерям

145

Надання державної соціальної допомоги малозабезпечним сім’ям

146

Надання грошової допомоги  особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

147

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

148

Надання  тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

149

Надання  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та

особам з інвалідністю

150

Надання державної соціальної допомоги на догляд

 

151

Надання  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за наданням соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

152

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

153

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

154

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

155

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

156

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності  волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

157

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

158

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

159

Надання  пільги на придбання   твердого та рідкого пічного палива  і скрапленого газу.

160

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

161

Установлення статусу та видача посвідчень учасникам війни

162

Установлення статусу та видача посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни

163

Видача посвідчення „Ветеран праці”

164

Установлення статусу та  видача посвідчень членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

165

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики  та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

166

Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем

167

Надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з

інвалідністю

 

168

Проведення повідомної реєстрації,  облік  колективних договорів, змін та доповнень до них

169

Компенсаційна виплата  фізичній особі, яка надає соціальні послуги

170

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

171

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

172

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

173

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

174

Установлення статусу та видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

175

Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням

176

Видача посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

177

Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги

178

Видача посвідчення „Жертви нацистських переслідувань”

179

Видача довідок про зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання пільговика

180

Призначення одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

181

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

182

Призначення грошової компенсації замість  санаторно-курортної путівки громадянам, які                   постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

183

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою

184

Посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України „Про соціальний захист дітей війни”

 

185

Видача направлення для проходження громадянами альтернативної (невійськової ) служби

186

Призначення  грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного  закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

187

Призначення  грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного  закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

188

Призначення  грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

189

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для  ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

190

Установлення статусу та видача посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

191

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю з дитинства та внаслідок загального захворювання

192

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали  під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни (особи з інвалідністю внаслідок війни)

193

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія  Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»

194

Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

 

195

Вклеювання нової фотокартки у  посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 14 річного віку

 

196

Видача дублікату посвідчення  батьків та дитини з багатодітної сім’ї у разі його втрати

197

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

 

198

Надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою

199

Надання одноразової грошової  допомоги особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року

200

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

201

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

 

 

202

Направлення учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності на психологічну реабілітацію

203

Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

204

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

205

Видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

206

Надання державної допомоги на дітей, які

виховуються у багатодітних сім'ях

207

Надання державної допомоги

особі, яка доглядає за

хворою дитиною

 

208

Призначення компенсації послуги «Муніципальна няня»

14

Відділ з питань регіонального розвитку, містобудування та архітектури Коломийської райдержадміністрації

 

209

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (нове будівництво, реконструкція) та внесення змін в існуючий будівельний паспорт

210

Надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво, реконструкцію та внесення змін у містобудівні умови та обмеження для об’єктів архітектури та містобудування.

211

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

2022 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше