Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ

05.08.2019

Файли

Адміністративної послуги з державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про професійно спілку, об'єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомост.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації громадського об'єдняння, що не має статусу юридичної особи.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному регістрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об'єднання професійних спілок, що містяться в Єдино.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридич.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідації комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації створення професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.pdf

Завантажити

Адміністративної послуги з державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.pdf

Завантажити

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.pdf

Завантажити

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.pdf

Завантажити

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу, створену та зареєстровану до 1 липня 2004 року.pdf

Завантажити

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року.pdf

Завантажити

Державна реєстрації переходу юридичної особи на діяльність модельного статуту на діяльність на підставі власного установочного документа.pdf

Завантажити

Державна реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та які закінчені будівництвом до 05 серпня 1992р..pdf

Завантажити

Державна реєстрації права власності на новозабудований об'єкт нерухомого майна.pdf

Завантажити

Державна реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01.01.2013р..pdf

Завантажити

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.pdf

Завантажити

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі.pdf

Завантажити

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.pdf

Завантажити

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність ні підставі модельного статуту.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992р..pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворення шляхом поділу майна, у тому числі в резуальтаті виділення окремого об'єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу об'єднання майна,що перебуває у спільній власності.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в о.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооператвиу.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 Р. У зв'яку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням ві.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності у зв'зку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності у зв'зку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності у зв'язку з набуттям у власність майна юридичною особою,що є управителем фонду операцій з нерухомості.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності у зв'язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок(внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду),.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності у зв'язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ляквідації чи реорганізації) юридичної особи.pdf

Завантажити

Державна реєстрація права власності у зв'язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.pdf

Завантажити

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.pdf

Завантажити

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.pdf

Завантажити

Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності.pdf

Завантажити

Державна реєстрація припинення права власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва у зв'язку з його знищенням.pdf

Завантажити

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації.pdf

Завантажити

Державна реєстрація фізичної особи, яка намір стати підприємцем.pdf

Завантажити

Державна реєстрація чтіорення відокремленого підрозділу юридичної особи.pdf

Завантажити

Державний реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу).pdf

Завантажити

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.pdf

Завантажити

З видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.pdf

Завантажити

З видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана.pdf

Завантажити

З оформлення документа дозвільного характеру (дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні).pdf

Завантажити

З оформлення документа дозвільного характеру (погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів).pdf

Завантажити

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення.pdf

Завантажити

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянок.pdf

Завантажити

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).pdf

Завантажити

Надання викопіювання з катаграфічних матеріалів.pdf

Завантажити

Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянок.pdf

Завантажити

Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).pdf

Завантажити

начене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо) розміщене в об'єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.pdf

Завантажити

Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок.pdf

Завантажити

Перелік та реквізити платних адміністративних послуг, що надаються у Центрі надання адміністративних послуг Печеніжинської с.р ОТГ.pdf

Завантажити

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.pdf

Завантажити

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).pdf

Завантажити

Погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).pdf

Завантажити

Поновлення договорів оренди землі юридичним та фізичним особам.pdf

Завантажити

Про затвердження регламенту центру надання адміністративних пос.pdf

Завантажити

Реєстрація-знаття з реєстрації місця проживання-перебування.pdf

Завантажити

Рішення про можливість розміщення тимчасової споруди для підприємницької діяльності.pdf

Завантажити

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів.pdf

Завантажити

Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна.pdf

Завантажити

Присвоєння статусу особи гірського населеного пункту.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА ВИСНОВКУ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ЯКА БУЛА ДОПУЩЕНА ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ,.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ, ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ).pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖА.pdf

Завантажити

ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ВКЛЮЧЕНА ДО МІСЦЕВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ.pdf

Завантажити

ВИДАЧА ДОВІДКИ З ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ.pdf

Завантажити

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ.pdf

Завантажити

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.pdf

Завантажити

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ.pdf

Завантажити

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАННЯ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ).pdf

Завантажити

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.pdf

Завантажити

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ.pdf

Завантажити

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИВІЗ ТПВ ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ПІДПРИЄМЦІВ.pdf

Завантажити
2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше